CASH BACK

רוכשים מסך ומקרן קול SONY

ומקבלים חזרה

תוקף המבצע 10.6.24 ועד 31.7.24

BRAVIA 7

QLED XR MINI LED

65" 75" 85"

₪14,490

BRAVIA 8

XR OLED

55" 65" 77"

₪14,490

BRAVIA 9

QLED XR MINI LED

75" 85"

₪14,490

X90L

XR FULL ARRAY LED

55" 65" 75" 85" 98"

₪14,490

HT-S2000

Cashback ₪1,000

₪14,490

HT-A3000

Cashback ₪1,250

₪14,490

HT-A8000

Cashback ₪1,600

₪14,490

HT-A9000

Cashback ₪2,400

₪14,490

HT-A9M2

Cashback ₪2,850

₪14,490

מינימום 20 יח' מכל דגם המשתתף במבצע למעט סדרה BRAVIA 9 – מינימום כמות  10 יח

פרטי הרכישה
לקבלת ההטבה

ההטבה מותנית
ברכישת שני
המוצרים בתקופת
המבצע

פרטים אישיים

*מס' הסידורי ממוקם על דופן האריזה
ומתחיל באותיות - S01
כן, יש לי חשבונית בתוקף. אם החשבונית אינה בתוקף, אבדוק מול הסוחר שממנו נרכש המוצר לפני שליחת הבקשה. אני מבינ/ה שרק בקשות עם חשבונית תקפה יתקבלו. אישורי הזמנה לא יתקבלו.
פרטים אישיים